WAT WE DOEN BALLAST NEDAM DEVELOPMENT DE GROENE LOPER MAASTRICHT

#circulair #natuurinclusief #energieneutraal


BALLAST NEDAM DEVELOPMENT

Met grootstedelijke gebiedsontwikkeling bijdragen aan het welzijn en het geluk van mensen.

Het credo van Ballast Nedam Development is het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving in stedelijke gebieden. Veel succesvolle voorbeelden hiervan liggen op tafel. Eén daarvan is de Groene Loper in Maastricht; een schoolvoorbeeld van gebiedsontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met onze impact op de directe omgeving, de wereld en de toekomst. Het project biedt vernieuwende, duurzame oplossingen en krachtige samenwerkingsverbanden.

Leefgebieden van de toekomst

Ballast Nedam Development kenmerkt zich door grootstedelijke gebiedsontwikkelingen, zoals het Food Center in Amsterdam. Hier wordt de herstructurering van groothandelsbedrijven gerealiseerd voor woningbouw. Twee andere voorbeelden zijn de Cartesiusdriehoek in Utrecht en het groot mixed-use project in het Urban Interactive District naast de Johan Cruijff Arena, waar naast woningen ook een theater, winkels en kantoren worden gebouwd. Het zijn altijd complexe en grote projecten; leefgebieden van de toekomst.

Passie en toewijding

Dat komt in alles tot uiting bij het project de Groene Loper in Maastricht. Met hart en ziel werken we daar met een team van 35 collega’s aan een toekomstbestendige en kwalitatieve gebiedsontwikkeling met 1.145 woningen. We geven een nieuwe bestemming aan een gebied dat allesbehalve aantrekkelijk was om te wonen, werken en recreëren. De woningen die we realiseren zijn energieneutraal. Daarnaast bevorderen we de biodiversiteit door de kavels groen in te richten en het volwassen groen op de parkeerhoven te behouden. Ook maken we gebruik van inbouwstenen voor vogels en vleermuizen. Met recht doen we hier de naam de Groene Loper eer aan. Dit kunnen we alleen realiseren met passie en toewijding voor de producten, de omgeving en alle stakeholders. Volgens Onno Dwars, Directeur Ballast Nedam Development, is iedereen trots op het project. “Het is niet alleen van economische waarde, het sluit ook aan op het geweten van de medewerkers. Zij krijgen de ruimte en het vertrouwen om het verschil te maken. Zo ontstaan vernieuwende oplossingen, zoals op het vlak van duurzaamheid, waarin het bedrijfsonderdeel zich onderscheidt”.

De Groene Loper

Ballast Nedam Development maakt onderdeel uit van het Consortium Avenue2 als gebiedsontwikkelaar en zorgt voor een transformatie van een van de meest vervuilende gebieden van Maastricht naar de meeste gezonde woon-, werk- en leefomgeving. In totaal gaat het om 1.145 woningen, direct gelegen aan een laan met veel aandacht voor bomen en het totaal vernieuwde Vrijheidspark. Twee afzonderlijke leefgebieden (voorheen met de A2 als afscheiding) vormen nu een eenheid, omdat maar liefst 2,6 kilometer snelweg naar een ondergrondse tunnel is verplaatst.

Als koploper heb je lef; wij maken dat waar

De hoge maatstaven zorgen voor opvallende resultaten, die door instanties worden erkend. Zo ontving Ballast Nedam Development voor de Groene Loper in 2019 vier van de vijf sterren van de Dutch Green Building Council (DGBC). Het team maakt de inspanningen bewust aantoonbaar en meetbaar om te weten wat de meerwaarde is van de initiatieven. “We willen koploper zijn en dan moet je je kwalitatief durven onderscheiden, anders verandert niets,” aldus Dwars, die hieronder een aantal voorbeelden geeft van innovaties op het project de Groene Loper:

1. Klimaatbestendig

Om bestendig te zijn bij toekomstige veranderingen in het weerbeeld slaan we regenwater op. Ook is er geen lokale CO₂-uitstoot.

2. Gasloos bouwen

In 2017 waren we met Ballast Nedam Development de eerste grote ontwikkelaar die radicaal besloot uitsluitend gasloos te gaan bouwen. We hebben dat vervolgens in al onze projecten tot uitvoer gebracht.

3. Ruimte geven aan de natuur

De Groene Loper staat in verbinding met een rijk landelijke buitengebied. Daarom vinden we het onze plicht de natuur ook hier de ruimte te geven, door behoud en ontwikkeling van biodiversiteit en natuurinclusief te bouwen.

4. Gezonde verstedelijking We creëren een gezonde leefomgeving, waar je langer gezond en gelukkig kunt leven, onder andere door nieuwe vormen van mobiliteit (denk aan deelauto’s) en door het stimuleren van community-vorming en beweging. Door goed doordacht ontwerp van de omgeving gaan mensen er namelijk op uit en zoeken ze elkaar daarnaast sneller op. Al deze ontwikkelingen leiden tot het vergroten van het welzijn.

5. Smart buildings Vervuilde lucht behoort tot de top-drie van ziekteveroorzakers. Eén van de innovaties van Ballast Nedam Development is het Pure Air concept, waarbij de binnenlucht van de woning wordt gezuiverd. Het systeem monitort en stuurt continu op luchtkwaliteit.

“Ons morele kompas is het vertrekpunt om kwaliteit te maken!”
ONNO DWARS DIRECTEUR BALLAST NEDAM DEVELOPMENT

Als gebiedsontwikkelaar bijdragen aan het gezonder maken van de maatschappij

Ballast Nedam Development kijkt naar wereldwijde ontwikkelingen, zoals de internationale wetenschappelijke theorie van de zogenaamde Blue Zones in de wereld; plekken waar mensen aantoonbaar langer leven. Geïnspireerd door de ingrediënten die daarin bepalend zijn, zijn we met Development aan het onderzoeken hoe we leefgebieden kunnen creëren waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. In Maastricht werken we daarvoor onder meer samen met Projectbureau A2 Maastricht; samen zetten we de stip op de horizon en meten we duurzame verstedelijking op veel thema’s. Onno: “Wanneer je in staat bent om positieve invloed uit te oefenen op gebiedsontwikkelingen, ontgroei je de rol van ‘het ontwikkelen van gebouwen’ en word je regisseur in het gezonder maken van de maatschappij.” Sinds de introductie van het rioolstelsel leven mensen gemiddeld tien jaar langer. Het was een grotere innovatie dan welk medicijn dan ook op de wereld.

De drie aspecten van Ballast Nedam Development

  1. Grootschalige gebiedsontwikkeling met hoogwaardige binnenstedelijke kwaliteit.
  2. Een partner waarop je kunt bouwen.
  3. Samen met stakeholders doelen stellen en meerwaarde creëren.

LAUDY BOUW & ONTWIKKELING

Sterk staaltje samenwerking

Voor de Groene Loper werkt Ballast Nedam Development momenteel voor de huidige fases nauw samen met Laudy Bouw & Ontwikkeling. Op het project Berckelbosch in Eindhoven werkt Ballast Nedam Development samen met onze collega’s van Ballast Nedam Zuid. De verschillende bedrijven hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheden met gezamenlijke doelstellingen. Met elkaar delen ze de grote ambitie om het verschil te maken: grensverleggend te zijn.

Meer

Informatie?

Onno Dwars Directeur Ballast Nedam Development

Sinds 2017 ben ik Directeur van Ballast Nedam Development. Ons morele kompas is leidend in alles wat wij doen. We verleggen keer op keer onze grenzen, zo maken we de wereld steeds mooier. Wij gaan in onze gebiedsontwikkelingen verder dan alleen vastgoed: we ontwerpen een complete leefomgeving, waardoor mensen langer gezond en gelukkig kunnen leven. Zo creëren we waarde voor nu en voor toekomstige generaties.