Facts &
Figures

Kijkend naar de financiële resultaten, is onze omzet met meer dan 18% gegroeid tot € 874,1 miljoen. De winst is gestegen naar € 12,8 miljoen en dit heeft geresulteerd in een eigen vermogen van € 77,1 miljoen. De current ratio van Ballast Nedam verbeterde naar 1,3 en de solvabiliteit bedraagt 10,6%. Het saldo van liquide middelen bedroeg € 201,0 miljoen. We realiseerden een kwalitatief sterke orderintake wat resulteert in een gezond orderboek van € 1,5 miljard.

* Onderliggende EBITDA 2019 exclusief IFRS 16 effecten, bedraagt € 12,0 miljoen.

HR Facts &

Figures

Rönesans Holding

Hiernaast de jaarcijfers van de Rönesans Holding en al haar dochterondernemingen. De omzet van Rönesans Holding is met 15% gestegen tot € 4.809 miljoen. Resultaat voor belastingen bedraagt € 627,5 miljoen. Rönesans Holding heeft een sterke solvabiliteit van 29,9% en wordt ondersteund door een gezond orderboek van € 6,4 miljard.