WAT WE DOEN BALLAST NEDAM INFRA PROJECTS BLANKENBURG CONNECTION ROTTERDAM

#oplossingsgericht #digitalisering #verbinding


BALLAST NEDAM INFRA PROJECTS

Verbinden, zowel letterlijk als figuurlijk, staat centraal

De Nederlandse infrastructuur heeft wereldwijd veel aanzien. Bij Ballast Nedam Infra Projects houden wij ons dagelijks bezig met die infrastructuur. Van het uitbreiden van havens en het bouwen van bruggen tot het aanleggen van tunnels en het verbreden van wegen. “Wat we doen is heel divers, van eerste ontwerp tot lange termijn onderhoud, en dat maakt het leuk,” vertelt Sander Lefevre, Lid Raad van Bestuur en Executive Director Infrastructure.

Niet alleen de projecten, maar ook de mensen zijn verschillend en hebben uiteenlopende expertises; van de vaklui on site tot en met de projectdirecties. In totaal werken zo’n 130 medewerkers binnen Infra Projects. Mochten we extra man- en denkkracht nodig hebben voor grote projecten, dan benaderen we onze andere infragroepen en samenwerkingspartners.

De juiste koers te pakken

Mede dankzij de inspanningen en ambities van het Turkse moederbedrijf Rönesans, heeft Infra Projects de juiste weg weer teruggevonden. Sander is trots op de koers die we nu varen, evenals op het enthousiasme van onze mensen die passie hebben voor dit mooie vak.

Verbinden op alle niveaus

Eén van de waarden die centraal staat bij ons team van Infra Projects is ‘verbinden’. We verbinden niet alleen directies onderling, juist op de werkvloer zorgen onze mensen voor verbinding met elkaar, de partners, leveranciers en andere stakeholders. We doen het namelijk met elkaar, want samen kunnen we grensverleggend en letterlijk verbindend zijn.

Infrastructuur

Onder Infrastructuur vallen de bedrijfsonderdelen Infra Projects (zoals grote (Publiek Private Samenwerking en lijn infrastructuur projecten), Road Specialties (asfaltprojecten zoals grote wegverbredingen, maar ook kleinschaligere rotondes), PMC Specialties, dat onder meer parkeergarages maar ook nieuwe viaducten realiseert en Renewables (wind- en zonneparken on- en offshore). Binnen de verschillende bedrijfsonderdelen hebben we veel kennis, kunde en materieel in huis die voor alle projecten inzetbaar zijn.

“Onze mensen zijn erg enthousiast over hun werk. Hun drive en passie zijn ongekend.”
SANDER LEFEVRE LID RAAD VAN BESTUUR EN EXECUTIVE DIRECTOR INFRASTRUCTURE

Buiten de gebaande paden: A9 Gaasperdammerweg

Een voorbeeld van buiten de gebaande paden treden, is het project A9 Gaasperdammerweg, waar we een reconstructie en verbreding van de snelweg realiseren. Vanaf dag één is hier de vernieuwde Landelijke Tunnelstandaard geïmplementeerd. Door onze opdrachtgever Rijkswaterstaat worden we vanuit onze rol in IXAS (consortium van vier bedrijven) hier geprezen voor onze proactieve houding. We durven anders te denken, zowel op inhoud als op proces. Onze plannen op dit project zijn verrassend en zeer doordacht. “Die andere invalshoeken ontstaan omdat iedereen binnen het consortium de ruimte krijgt om met ideeën te komen. Als het een goed idee is, adopteren we het; zo zorgen we voor meerwaarde in deze veranderende wereld. We merken dat opdrachtgevers en partners zich aangetrokken voelen door deze Ballast Nedam-waarden, waarin we ook respect hebben voor de expertise van externen,” aldus Sander. Als iedereen doet waar ze goed in zijn, bundelen we de krachten voor het beste resultaat op zeer complexe projecten. Kort gezegd: we zijn geen gemiddeld infrabedrijf, we hebben ons stevig gepositioneerd als ondernemende oplossingsgerichte partner. Dat spreekt opdrachtgevers en ketenpartners aan.

Creativiteit

Naast verbinden en unieke oplossingen creëren, vinden we het belangrijk om de vraag achter de vraag te doorgronden. En dan ook te acteren en niet wachten tot iemand het voor je bedenkt. “De bereidheid om te begrijpen wat een ander bezighoudt, is een voorwaarde om samen te werken,” stelt Sander. Volgens hem is het geen kwestie van extra tijd die je dan moet investeren, maar van creativiteit. Als we een dwarsdoorsnede maken van ons bedrijfsonderdeel Infra Projects, zien we mensen die graag in een structuur werken én mensen die het altijd anders willen doen, zoekend naar innovaties. “Die diversiteit moedigen we aan; we willen zowel doeners als dromers als katalysator om gedachten op gang te houden.”

Jarenlange relatie met stakeholders: Blankenburgverbinding

Op dit moment realiseren wij één van de grootste infraprojecten, namelijk de Blankenburgverbinding. Dit is een cruciale connectie tussen de noord- en zuidoever in de regio Rotterdam. De nieuwe snelweg verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 in het havengebied, en levert straks een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid en de economie van deze regio. Aan de basis van een dergelijk project ligt een langjarige toewijding en een gezonde relatie met de opdrachtgever. Dat geldt niet alleen tijdens de voorbereiding en het bouwproces, maar ook in de 20 jaar nadat het project is afgerond, want dan neemt Ballast Nedam ook de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de infrastructuur.

Foto: Rijkswaterstaat

Als verbinder van dit project hebben we een consortium kunnen vormen met complementaire partners. Open staan voor elkaars belang en duidelijke communicatie zijn daarin van essentieel belang; niet alleen tussen de partijen en naar alle afdelingen, maar ook in de verschillende fases van het project. Als je vijf jaar aan een infraproject bouwt, ligt op elke fase een ander accent: van vergunningen naar voorbereidingen en bouwen. We richten onze organisatie daarop in en bewegen flexibel mee door kort op het project te zitten als directie, in gesprek te blijven en open te staan voor ideeën en ondernemerschap. Op deze wijze zijn dergelijke werken beheersbaar te houden. Eén van de middelen die hiervoor actief zijn ingericht is BIM (een 3D Bouw Informatie Model dat gebruikt wordt om met verschillende disciplines samen te kunnen werken aan een bouwproject, red.). We hebben BIM op een hoog niveau staan en maken de koppeling met de werkvloer, zodat voor iedereen inzichtelijk is hoe het traject eruit moet komen te zien.”

Meer

Informatie?

Sander Lefevre Lid Raad van Bestuur en Executive Director Ballast Nedam Infra Projects

Sinds 2016 ben ik als Lid Raad van Bestuur en Executive Director Infrastructure van Ballast Nedam belast met alle infrastructuur-activiteiten van ons bedrijf. Vanuit onze technische know-how en de diverse vaardigheden van onze medewerkers bedenken wij creatieve en doordachte oplossingen die passen bij de groeiende en veranderende behoefte aan goede infrastructuur. Zo dragen wij actief bij aan het bereikbaar houden van Nederland.